До 25 лютого 2018 р. приймаються статті до публікації  у першому номері
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з  технічних та економічних наук

Редакція

Київський національний торговельно-єкономічний університет
вул. Чигоріна, 57, Київ, Україна, 01601
Тел.: (044) 529-20-70
tr@knteu.kiev.ua