Проводимо набір статей до публікації у Міжнародному науково-практичному журналі "Товари і ринки" з  технічних наук

Редакція

Київський національний торговельно-єкономічний університет
вул. Чигоріна, 57, Київ, Україна, 01601
Тел.: (044) 529-20-70
tr@knteu.kiev.ua