Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з технічних наук


Приймаються статті для публікації в № 1 (33)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ВУГЛЕВОДНО-БІЛКОВОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

Автор: Редактор on . Posted in 2013-2

УДК 641.1:[642.58:796.071.2]
 
ХРОБАТЕНКО Олександра,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ВУГЛЕВОДНО-БІЛКОВОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ
 
Досліджено харчову цінність розробленого вуглеводно-білкового продукту "Нанолайн. Сила". Встановлено рівень задоволення добової потреби спортсменів у макро- та мікронутрієнтах при споживанні цього продукту.
 
Ключові слова: вуглеводно-білковий продукт, харчова цінність, коефіцієнт засвоюваності незамінних амінокислот (НА), мінеральні речовини.
 
 ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ВУГЛЕВОДНО-БІЛКОВОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ