Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

РЕМ-ФОТОГРАММЕТРІЯ В ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИЦІ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 621.039:637
 
ШАПОВАЛ Світлана,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ШЕВЧЕНКО Роман,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
РЕМ-ФОТОГРАММЕТРІЯ В ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИЦІ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ
 
Вивчено аспекти використання методики стереофотограмметричної цифрової теплофізичної зйомки поверхні продукту за допомогою растрового електронного мікроскопу, визначено технологічні прийоми температурного градієнта та алгоритму програмування відповідних процесів. Створено структурно-графічну та математичну модель експрес-діагностичного знімання теплофізичних властивостей поверхні продукту. Обґрунтовано аналітичні прийоми інтерпретації центрів максимальних і мінімальних температур та градієнтних шкал. Представлено технологічний ланцюг трьохмірної моделі теплофізичного градієнта та особливості її інсталяції в системі автоматичного визначення теплофізичних характеристик харчового продукту.
 
Ключові слова: РЕМ-фотограмметрія, електронні знімки, градієнти температур на знімках, геометричні властивості цифрового дистанційного знімання поверхонь, теплофізична модель.

  РЕМ-ФОТОГРАММЕТРІЯ В ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИЦІ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ