Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

ТОВАРОЗНАВЧІ ЗАСАДИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 613.2.032.33
 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
МОТУЗКА Юлія,
к. т. н., доцент Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТОВАРОЗНАВЧІ ЗАСАДИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
 
Проаналізовано законодавчо-нормативну базу щодо позиціювання продуктів для ентерального харчування в Україні та світі. Представлено систему заходів щодо їх розробки та доведення до цільової групи споживачів із використанням засад наукового товарознавства. Визначено пріоритетні напрями вирішення проблеми вітчизняного виробництва продуктів для ентерального харчування.
 
Ключові слова: продукти для ентерального харчування, продукти для спеціальних медичних цілей, гігієна харчування, виробництво, споживач.

  ТОВАРОЗНАВЧІ ЗАСАДИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ