Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

АНТИОКСИДАНТНИЙ КОМПЛЕКС ГАРБУЗОВИХ ОВОЧІВ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК [635.635:635.621]:678.048
 
ПРІСС Олеся,
к. с.-г. н., доцент Таврійського державного агротехнологічного університету
 
КАЛИТКА Валентина,
д. с.-г. н., професор, директор НДІ Агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету
 
АНТИОКСИДАНТНИЙ КОМПЛЕКС ГАРБУЗОВИХ ОВОЧІВ
 
Досліджено вплив температури та опадів під час вегетації на активність ферментативних антиоксидантів плодів огірка та кабачка. Встановлено, що визначальний вплив на активність супероксиддисмутази та каталази в огірках має сума температур періоду вегетації. У плодах кабачка ці показники значно залежать від суми температур періоду формування плоду та опадів при вегетації. Активність пероксидази в гарбузових плодах достовірно залежить лише від опадів і обернено корелює із супероксиддисмутазною та каталазною активністю.
 
Ключові слова: антиоксиданти, огірки, кабачки, температура, опади, супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза.

  АНТИОКСИДАНТНИЙ КОМПЛЕКС ГАРБУЗОВИХ ОВОЧІВ