Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАОЛІНІВ УКРАЇНСЬКИХ РОДОВИЩ

Автор: sveta on . Posted in 2014-2

УДК 667.6
 
МЕРЕЖКО Ніна,
д. т. н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ШУЛЬГА Ольга,
аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
 
АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАОЛІНІВ УКРАЇНСЬКИХ РОДОВИЩ
 
Наведено результати досліджень рівня адсорбції стирол-акрилового полімеру каолінами. Встановлено вплив таких властивостей каолінів, як питома поверхня, коефіцієнт фільтрації, тангенс кута діелектричних втрат та кут змочування наповнювача водою на ступінь його контакту з плівкоутворювачем. Досліджено вплив модифікації каолінів на протікання процесів взаємодії в системі мінеральний наповнювач – плівкоутворювач.
 
Ключові слова: каолін, властивості поверхні наповнювача, адсорбція полімеру, модифікування, поверхнево-активні речовини.

  АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАОЛІНІВ УКРАЇНСЬКИХ РОДОВИЩ