Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 339.13:004 (477)
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи
Київського національного торговельно-економічного університету

 

РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:
РЕАЛІЇ УКРАЇНИ
 

Визначено теоретичні засади функціонування ринку інформаційних техно­логій (ІТ) і цифрової економіки. Проаналізовано вітчизняний ринок інформаційних технологій, зокрема порівняно з існуючими тенденціями на ринку країн ближнього зарубіжжя. Запропоновано кроки для його продуктивного розвитку.
 
Ключові слова: ринок інформаційних технологій, ІТ-послуги, ІТ-спе­ціаліст, цифрова економіка, концепція розвитку цифрової економіки, інформаційне суспільство. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)