Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

РИНОК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 339.13:637.1(477)
 
ФЕДУЛОВА Ірина,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту
Київського національного торгово-економічного університету

 

РИНОК МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ 

Визначено поточний стан розвитку молокопереробної галузі в Україні. Досліджено основні проблеми падіння виробництва молока в Україні. Здійснено аналіз можливостей і загроз розвитку підприємств, що працюють в галузі, за допомогою 5 конкурентних сил М. Портера. Проаналізовано стан розвитку виробників молочної продукції, рівень економічної доступності молочної продукції для населення, купівельної спроможності споживачів, рівень диференціації споживання молочної продукції, коефіцієнти еластичності попиту по доходу й ціні, рівень внутрішньо­галузевої конкуренції та основні бар’єри входження до молокопереробної галузі. Окреслено можливі дії підприємств для запобігання виявленим загрозам.
 
Ключові слова: дослідження ринку, молочний ринок, споживання молочної продукції, молокопереробні підприємства, виробництво молочної продукції. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)