Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

ДІАГНОСТИКА РИНКУ ПОСЛУГ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 338.46:640.43
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету

 
ГРИГОРЕНКО Олег,
к. т. н., доцент, доцент кафедри інженерно-технічних дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету

 
НАЙДЮК Віталій,
Генеральний директор ПрАТ "Компанія "Київенергохолдинг"

 

ДІАГНОСТИКА РИНКУ ПОСЛУГ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 

Проведено діагностику змін на ринку послуг ресторанного господарства. Надано оцінку рівня інноваційного потенціалу підприємств ресторанного господар­ства України впродовж 2014–2016 рр. у розрізі інституційного поділу. Визначено фактори, що перешкоджали інноваційному розвиткові підприємств ресторанного господарства України до та після 2014 р. Наведено перелік інновацій, що позитивно впливають на розвиток досліджуваного ринку послуг. Побудовано модель дифузії інновацій на ринку послуг ресторанного господарства.
 
Ключові слова: діагностика змін, ринок послуг ресторанного господар­ства, інноваційний розвиток, підприємства ресторанного господарства, суб’єкти підприємницької діяльності, інновації, інноваційний потенціал, дифузія інновацій. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)