Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 005.1:339.138
 
ЛАБУРЦЕВА Олена,
д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами
Київського національного торговельно-економічного університету

 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 

Розглянуто сутність ризиків, що пов’язані з проведенням маркетингових досліджень. Визначено ризики, які виникають на окремих етапах маркетингового дослідження, а також способи їх нейтралізації. Запропоновано й розглянуто на прикладі методичний підхід до планування маркетингового дослідження в умовах ризику з урахуванням цінності інформації.
 
Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, ризик, невизна­ченість, планування маркетингових досліджень, цінність інформації. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)