Приймаються статті для публікації в № 3 (31)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Статті

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор: sveta on . Posted in 2018_01(25)

УДК 658.7:631]:005.332.4
 
ХАРСУН Людмила,
к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 

Проаналізовано особливості й сучасний стан логістичного обслуговування товаропотоків сільськогосподарської продукції в Україні. Висвітлено основні проб­леми організації ланцюгів постачання цієї продукції, що стримують підвищення її конкуренто­спроможності. Окреслено перспективні напрями розвитку ринку послуг агрологістики в Україні.
 
Ключові слова: агрологістика, ланцюги постачання сільськогосподарської продукції, перевезення аграрних вантажів, зберігання сільськогосподарської продукції. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)