До 1 травня приймаються статті до публікації в № 2 (26)
Міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки" з технічних наук 

Редколегія

Автор: Редактор on . Posted in UA

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки"

 Головний редактор:
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович; КНТЕУ, ректор; д. е. н., професор

 Заступник головного редактора:
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна; КНТЕУ,
перший проректор з науково-педагогічної роботи; д. т. н., професор

Відповідальний секретар:  
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна
; КНТЕУ,
проректор з наукової роботи; д. е. н., професор

 Члени редакційної колегії

з технічних наук:      
БЕЛІНСЬКА Світлана Омелянівна; КНТЕУ, професор; д. т. н., професор 
ГНІЦЕВИЧ Вікторія Альбертівна; КНТЕУ, д. т. н., професор
ГУЛІЧ Марія Павлівна; Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України, завідувач лабораторії харчування; д. м. н., професор
ЖМУДЬ Борис; Лундський ун-т (Швеція), доцент; к. х. н., доцент
ІНДУТНИЙ Володимир Васильович; КНТЕУ, д. т. н., професор
КРАВЧЕНКО Михайло Федорович; КНТЕУ, професор; д. т. н., професор
ЛЕБСЬКА Тетяна Костянтинівна; КНТЕУ, д. т. н., професор
ЛЕВАНДОВСЬКИЙ Леонід Вікторович; КНТЕУ, професор; д. т. н., професор
МЕРЕЖКО Ніна Василівна; КНТЕУ, зав. кафедри; д. т. н., професор
МИРОНЮК Геннадій ІвановичМіжнародний інститут безпеки та якості харчових продуктів, генеральний директор; к. х. н.
МОКРОУСОВА Олена Романівна; КНТЕУ, професор; д. т. н., професор
ОСИКА Віктор Анатолійович; КНТЕУ, декан факультету; к. т. н., доцент
РУДАВСЬКА Ганна Богданівна; КНТЕУ, професор; д. с.-г. н., професор
СИДОРЕНКО Олена Володимирівна; КНТЕУ, професор; д. т. н., професор
ЯЗАМИ Рашид; Наньянгський Технологічний ун-т (Сингапур), професор 
з економічних наук:  
БЛАНК Ігор Олександрович; КНТЕУ, професор; д. е. н., професор
ВИСОЧИН Ірина Володимирівна; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., доцент
ГУЛЯЄВА Наталія Миколаївна; КНТЕУ, декан факультету; к. е. н., професор
ЛАГУТІН Василь Дмитрович; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор
МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор
ПАШКО Павло Володимирович; КНТЕУ, професор; Державна фіскальна служба, заст. начальника Управління організації митного контролю і митного оформлення Департаменту митної справи; д. е. н., професор
ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна; КНТЕУ, зав. кафедри; д. е. н., професор

ШУЛЬГА Наталія Петрівна; КНТЕУ, зав. кафедри; д.е. н., професор